تاریخچه

 

گروه شرکتهای ایستا که بر اساس بیش از دو دهه فعالیت و تجارب تجاری مدیران آن ایجاد شده است، قالبی جدید

برای شرکت های موجود و شرکتهای آتی که تحت نام طلایی ایستا ثبت می شوند، می باشد.

گروه شرکتهای ایستا با ارائه محصولات اصیل و خدمات منحصر بفرد، همچون نام خود در این صنعت پایدار خواهد بود.

2016

 

چشم انداز

توسعه فرهنگ بکارگیری محصولات اصیل و تضمین شده، برای حفظ اسناد و ارتباطات تمامی گروه مصرف کنندگان

ماموریت

  • بهرمندی مادی تمامی شرکتهای عضو
  • تجارت مبتنی بر فرهنگ بُرد دو سویه برای تمامی طرفهای تجاری
  • کیفیت برای تمامی کاربران

 

 

page2_img1

به زودی…
به زودی…

John Doe

به زودی…

  • Investors Saving for Retirement
  • Retirees
  • College Savers
  • Individuals with Insurance Needs
  • Individuals with Estate Needs

به زودی…

AAMS®

Member FINRA / SIPC Advisory services offered through Wisdom Wealth Strategies, LLC;

a Colorado registered investment advisor, or Cadaret, Grant & Co., Inc., Wisdom Wealth Strategies, LLC and Cadaret, Grant & Co. are separate entities